Testaussuositukset

 

Bullterrierit

1. Polvitarkastus, koiran on oltava tarkastushetkellä vähintään 1v.

2. BAER-testi eli kuulon tason tutkiminen, voidaan suorittaa seitsemästä (7) ikäviikosta alkaen. Varma tulos saadaan vasta yli 12 viikon ikäisenä.

3. Munuaisten toiminta-arvon mittaaminen virtsasta. (=virtsan proteiinin ja kreatiniinin suhteen mittaaminen, tulee olla alle <0,3) Koetta ei tule ottaa kiiman aikana, eikä astutetulta nartulta. Koiran on oltava tutkimushetkellä vähintään 1v.

4. Sydämen kuuntelu mahdollisten sivuäänien havaitsemiseksi. Kuuntelun tulos on voimassa vuoden tutkimuspäivästä. Koiran on oltava tutkimushetkellä vähintään 1v.
Hallitus suosittelee sydämen ultraäänitutkimusta, koska monet sivuäänet jäävät havaitsematta pelkällä kuuntelulla. Lisäksi suositellaan Doppler -mittausta, mikäli rakennevirheitä ja sivuääniä ilmenee.

 

Tutkimukset 1 & 2 kertaluonteisia, 3 & 4 (=munuaistentoiminta-arvo ja sydänkuuntelu) uusitaan vuosittain ja ne ovat voimassa vuoden tutkimuspäivästä !

 

Kääpiöbullterrierit

Samat tutkimukset kuin edellä (polvet, kuulo, sydänkuuntelu/doppler ja munuaisten toiminta-arvon mittaaminen virtsasta) sekä lisäksi silmätutkimus perinnöllisen PLL- silmäsairauden varalta. Lokakuusta 2009 alkaen on ollut mahdollista DNA- tutkia koiransa PLL- perimä. Tämä helposti suoritettava, poskisolunäytteenä otettava DNA- testi osoittaa, onko kääpiöbullterrieri terve, kantaja vai sairas ko. silmäsairauden suhteen. PLL- kantajat ja sairaat tulee silmäpeilata edelleen säännöllisesti. Vähintään 2v välein !

Kotimaassa PLL DNA- testausta suorittaa:  Genoscoper

 


Testaustuen anominen

Yhdistys tukee jäseniensä omistamille bullterriereille sekä kääpiöbullteterriereille tehtyjä terveystutkimuksia (tutkimukset 1-3) 1.4.2015 alkaen 15€ per testi, kun lähetät tutkimustulosten kopiot ja IBAN-tilinumerosi osoitteeseen sbyjalostus(at)gmail.com.

Tutkimusavustusta on anottava 3kk sisällä tutkimusten suorittamisesta.

LISÄKSI YHDISTYS TUKEE SEURAAVIA TUTKIMUKSIA SEURAAVIN EHDOIN:

Tuetaan kasvattajia 20 euroa/pentu, kun kasvattaja BAER-testaa pentueensa. Kasvattajan on lähetettävä tulokset jalostustoimikunnalle, sekä anottava tätä tukea viimeistään kun pennut täyttävät 6kk.

Tuetaan kääpiökasvattajia 20 euroa/pentu, kun kasvattaja PLL-testaa pentueensa. Kasvattajan on lähetettävä tulokset jalostustoimikunnalle, sekä anottava tätä tukea viimeistään 3kk kuluessa tutkimuksen suorittamisesta.

Tuetaan kääpiöitä 20 euroa/ koira pehmytkitalaen tutkimuksesta, mikäli ELL on tätä toimenpidettä suositellut. Tukianomuksen mukaan liitettävä lääkärin lähete tai sairaskertomuksen osa josta tämä suositus ilmenee. Omistajan on lähetettävä tulokset jalostustoimikunnalle, sekä anottava tätä tukea viimeistään 3kk kuluessa tutkimuksen suorittamisesta.

Tuetaan 100 euroa/koira sydämen doppler testauksesta, kun omistaja toimittaa tutkineen eläinlääkärin lausunnon jalostustoimikunnalle. Tutkimusavustus on anottava viimeistään 3kk kuluessa tutkimuksesta. Tukea on mahdollista hakea kahden vuoden välein / koira.

Kaikissa yhdistykselle lähetettävissä tutkimustuloksissa pitää aina olla koiran virallinen nimi, syntymäaika rekisterinumero ja tunnistenumero.

  1. Polvitarkastus, koiran on oltava tarkastushetkellä vähintään 1v.
  2. BAER-testi eli kuulon tason tutkiminen, voidaan suorittaa seitsemästä (7) ikäviikosta alkaen. Varma tulos saadaan vasta yli 12 viikon ikäisenä.
  3. Munuaisten toiminta-arvon mittaaminen virtsasta. (=virtsan proteiinin ja kreatiniinin suhteen mittaaminen, tulee olla alle <0,3) Koetta ei tule ottaa kiiman aikana, eikä astutetulta nartulta. Koiran on oltava tutkimushetkellä vähintään 1v.
  4. Hallitus suosittelee sydämen ultraäänitutkimusta, koska monet sivuäänet jäävät havaitsematta pelkällä kuuntelulla. Lisäksi suositellaan Doppler -mittausta, mikäli rakennevirheitä ja sivuääniä ilmenee.

Anottaessa tutkimuksista yhdistykseltä testaustukea, on polvien osalta käytettävä joko Suomen Kennelliiton virallista tai alla olevaa kaavaketta. Yhdistys suosittelee käyttämään sydäntutkimuksissa  Kennelliiton virallista lomaketta. Kasvattajia pyydetään myös huomioimaan kasvattajasitoumuksen kohta viisi, jonka mukaan kasvattaja on lupautunut luovuttamaan Kennelliittoon käyttöön koiriensa terveystutkimustulokset.”

PROT/KREA virtsakoetulokseen sekä PLL-testien osalta on käytettävä alla olevaa kaavaketta.

Virtsakoelomake 

Polvitutkimuslomake

PLL terveystestilomake


Toimintaohje pentueilmoituksiin:

Pentueilmoitukset kulkevat Jalostustoimikunnan kautta, jotta testitulokset voidaan tarkistaa ja ilmoittaa sivuille, joten lähetäthän kopiot tutkimustuloksista jalostustoimikunnalle: sbyjalostus(at)gmail.com

Kaikki testien tulokset ilmoitetaan tuloksella / päivämäärin ja tutkimustuloksissa pitää aina olla koiran virallinen nimi, synt.aika. rekisterinumero ja tunnistenumero. Omistaja on vastuussa koiriensa testien ajantasalla olemisesta ja tulosten toimittamisesta jalostustoimikunnalle.

Pentueilmoitusta varten kasvattajille on oma kaavake, joka löytyy Pentueilmoituslomake

 

Tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia.

logo