Vastaa luonne- ja terveyskyselyyn!

Hyvä bullterrierin omistaja, luonne- ja terveyskyselyn aika on taas tullut!

Kyselyn tarkoituksena on kerätä mahdollisimman kattavasti viimeisen viiden vuoden aikana kertynyttä tietoa rodun tilanteesta Suomessa, ja se on tarkoitettu kaikille bullterrierien omistajille. Tämän kyselyn tuloksia käytetään osana rodun jalostuksen tavoiteohjelman päivitystä. Kysely on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi ja nopeaksi vastata. Kaikki vastaukset ovat arvokkaita!

Mikäli sinulla on useampi bullterrieri, täytäthän jokaisesta oman kyselyn, myös sellaisten yksilöiden osalta, joista olet antanut tietoja jo vuoden 2017 terveyskyselyssä. Pyydämme ystävällisesti, että täyttäisit lomakkeen myös edesmenneistä koiristasi. Muistathan tallentaa vastauksesi kyselyn lopussa painamalla lataa-nappia. Yhteenveto kyselyn tuloksista julkaistaan Suomen Bullterrieriyhdistyksen vuosijulkaisussa.

Vastaathan kyselyyn 31.8.2024 mennessä.

Kyselyyn on mahdollista vastata anonyymisti. Koiran tunnistetietoja käytetään vain koiran yksilöintiin ja tulosten päivittämiseen tulevien kyselyiden aikana jalostustoimikunnan sisällä. Yksilöintitietoja ei julkaista eikä luovuteta kolmansille osapuolille. Mikäli haluat osallistua Suomen Bullterrieriyhdistyksen järjestämään arvontaan, jossa kahdelle onnekkaalle kyselyyn vastanneelle arvotaan 50 euron arvoinen lahjakortti Musti ja Mirri -liikkeeseen, jätä yhteystietosi kyselyn lopussa!

Arvonnan säännöt

Järjestäjä
Suomen Bullterrieriyhdistys ry

Alkamis- ja päättymispäivä
Arvontaan voi osallistua luonne- ja terveyskyselyn vastausaikana, 21.5.-31.8.2024.

Osallistuminen
Arvontaan voi osallistua täyttämällä yhteystietonsa (nimi sekä puhelinnumero, sähköposti tai osoite) terveys- ja luonnekyselyn lopussa olevaan kenttään.

Palkinnot
Palkinnoksi arvotaan kaksi 50 euron lahjakorttia Musti ja Mirri -liikkeeseen.

Järjestäjän vastuu
Arvontaan osallistuva henkilö vapauttaa Järjestäjän kaikesta välittömästä ja välillisestä vastuusta, vahingoista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen osallistumisesta arvontaan, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumisesta.

Henkilötietojen käsittely
Osallistujien henkilötietoja käsitellään Henkilötietolain säännösten ja luonne- ja terveyskyselyssä kerrottujen ehtojen mukaisesti.

Rajaukset
Suomen Bullterrieriyhdistyksen hallituksen ja toimikuntien jäsenet ja toimihenkilöt eivät voi osallistua arvontaan.