Alajaosto

Pääkaupunkiseudun Bullterrierit

Pääkaupunkiseudun Bullterrierit on SBY:n paikallinen alajaosto. Alajaoston tarkoituksena on aktivoida jäsenistöä ja järjestää alueella erilaisia tapahtumia, koulutuksia ja kokoontumisia kaikille bulliharrastajille. Alajaoston vetäjänä on toiminut vuodesta 2021 alkaen Lilian Forsblom.

Tule mukaan kuukausittaisille lenkeillemme! Katso ajantasaiset infot lenkeistä ja muusta toiminnasta alajaoston Facebook-sivuilta. 

Alajaoston toimintaohjeet

16.2.2015
1. Alueellisen alajaoston toiminta on pääasiassa tarkoitettu alajaoston perustamiskokouksessa määritellyllä alueella asuville Suomen Bullterrieriyhdistyksen jäsenille. Kaikilla Suomen Bullterrieriyhdistyksen jäsenillä tulee kuitenkin olla
mahdollisuus osallistua alajaoston järjestämään toimintaan ja alajaosto voi halutessaan tarjota kaikille rotua harrastaville henkilöille mahdollisuuden osallistua järjestämäänsä toimintaan.

2. Alajaoston toiminta on Suomen Bullterrieriyhdistyksen alaista toimintaa josta lopulta vastaa Suomen Bullterrieriyhdistyksen hallitus. Alajaoston kuuluu täten esittää edellisen vuoden toimintakertomus kunkin kalenterivuoden tammikuussa.

3. Kaikki rahaliikenne hoidetaan Suomen Bullterrieriyhdistyksen pankkitilin kautta ja kirjataan Suomen Bullterrieriyhdistyksen kirjanpitoon siten että alajaoston toiminta on tuloslaskelmassa eriteltävissä.

4. Alajaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä taloudenhoitajan kalenterivuodeksi kerrallaan. Nämä henkilöt ilmoitetaan hallitukselle tammikuun loppuun mennessä. Jos ilmoitusta ei tule, katsotaan ettei alajaostolla ole aktiivista toimintaa. Puheenjohtajan tehtävä on toimia yhteyshenkilönä alajaoston ja Suomen Bullterrieriyhdistyksen hallituksen välillä. Talouden hoitajan tehtävä on sopia käytännön raha-asioiden hoidosta Suomen Bullterrieriyhdistyksen rahaston hoitajan kanssa.
Alajaoston sisäiseen päätöksentekoon ei Suomen Bullterrieriyhdistyksen hallitus ota kantaa.

5. Kaikista alajaoston järjestämistä tapahtumista, mihin liittyy taloudellinen toiminta, on
alajaoston tehtävä Suomen Bullterrieriyhdistyksen hallitukselle esitys. Esityksen liitteenä tulee toimittaa tapahtuman tulo- ja menoarvio. Esitys käsitellään kuten muutkin hallitukselle tulevat esitykset.

6. Alajaosto on vapaa tiedottamaan toiminnastaan keskuudessaan, mutta julkiseen levitykseen tarkoitettu tiedottaminen pitää hyväksyttää Suomen Bullterrieriyhdistyksen hallituksen puheenjohtajalla, jolle on annettava viikko aikaa vastata.

Alajaoston uutiset

PKS-Bullien terveiset ja vuoden 2024 lenkkipäivämäärät

Tänä vuonna Pääkaupunkiseudun Bulterrierit on koonnut bulleja lenkeille Helsingin Töölönlahdella, Rastilassa ja Uutelassa, Järvenpään Lemmenlaaksossa, Vantaan Petikossa ja Hakunilassa sekä Kirkkonummella Ankarlaxissa. Luvassa on vielä vuoden viimeinen lenkki joulukuussa Helsingin Seurasaaressa, jonka jälkeen palkitaan taas vuoden reippaimmat bullit. Iso kiitos kaikille lenkeille osallistuneille ja lenkkireittejä vetäneille, teille tätä tehdään!

Viime vuoden reippaimmat bullit

Pääkaupunkiseudun Bullterrierit on koonnut jo kolmatta vuotta bullisteja yhteisille kuukausittaisille lenkeille, ja vuonna 2022 mukana on ollut yli 50 bullia! Ihan mieletöntä!  Lenkeille ovat tervetulleita kaikki bullit kokoon katsomatta, ja mukana on vieraillut pari eri rotuistakin. Saimme reippailijoita mukaan myös esimerkiksi Tampereelta, ja lenkkeilyyn tutustumassa on ollut ihan pieniä pentuja sekä jo kunnioitettavaan ikään ehtineitä…