Jalostustietoutta

Terveys

Sydänsairaudet

Bullterrierien yleisimmät sydänsairaudet ovat aortanahtauma-subaorttastenoosi, keuhkovaltimon ahtauma-pulmonaalistenoosi ja mitraaliläpän dysplasia (vasemman eteiskammioläpän viat).

Oireet

Sydänsairauksien yleisimpiä oireita voivat olla suorituskyvyn aleneminen, pyörtyily, turvotus (neste) ja rytmihäiriöt.

Tutkimusmenetelmät

  • sydämen auskultaatio (sydänkuuntelu) kardiologisella stetoskoopilla
  • sydämen ultraäänitutkimus virtausnopeuksilla (doppler). Ultraäänitutkimuksella saadaan hyvä kuva koiran sydämen rakenteesta ja toiminnasta. Virallisen sydämen ultraäänitutkimuksen voi suorittaa vain Suomen Kennelliiton hyväksymä sydäntutkimuksiin erikoistunut eläinlääkäri.

Munuaissairaudet

Bullterriereillä esiintyy pääasiassa kahta perinnöllistä munuaissairautta: perinnöllinen munuaistulehdus (nefriitti) ja polykystinen munuaissairaus (PKD). Molemmat ovat ns. hiljaisia tappajia, sairaus todetaan vasta, kun munuaisten toiminta merkittävästi heikentynyt.

Oireet

Mm. lisääntynyt juominen ja virtsaaminen, huono ruokahalu, laihtuminen ja oksentelu.

Tutkimusmenetelmät

Perinnöllisen munuaistulehduksen seulonnassa käytetään virtsan proteiini-kreatiniini suhdetta kuvaavaa virtsatestiä, UPC-testi (u-prot/krea-testi). Bullterriereillä u-prot/krea-suhde tulisi olla alle 0,3. Vaihtoehtoisesti voidaan katsoa SDMA-testi (symmetrinen dimetyyliarginiini verestä. SDMA-pitoisuuden on huomattu nousevan hieman ennen kuin munuaisten toimintahäiriö näkyy UPC-arvossa. Viitearvot: normaali tulos 0-15ug/dl, raja-arvoinen tulos 15-20ug/dl ja kohonnut tulos yli 20ug/dl.

PKD sairaudessa muodostuu munuaisten toiminnallisiin alueisiin nesterakkuloita toisin sanoen kystia. Kliiniset oireet munuaissairaudesta ilmenevät hitaasti, jopa vuosien jälkeen. Munuaisten vajaatoiminta ja niiden toiminnan pettäminen tapahtuu yleensä keski-iässä. PKD-sairauteen on olemassa geenitesti (Laboklin, MyDogDNA), tulokseksi saadaan normaali tai altis. Munuaiset voidaan myös ultrata, jolloin mahdolliset kystat voivat näkyä jo nuorella koiralla.

Polvilumpion sijoiltaanmeno eli patellaluksaatio

Patellaluksaatiossa molemmat tai toinen polvilumpio menevät paikoiltaan, toisin sanoen luksoituvat. Patellaluksaation toteaa eläinlääkäri tunnustelemalla polvia ja lumpioiden löysyyden vakavuutta arvioidaan Putnamin asteikolla 0 – 4. Aste 0 tarkoittaa tervettä ja 4 vakavaa rakennevikaa.

Viallisen polven voi leikata. Leikkauksessa syvennetään polvilumpion telauraa sääriluussa, jolloin raajan pitäisi toimia normaalisti ja lumpion pysyä urassaan.

Iho- ja immunologiset ongelmat

Valitettavasti rodussa esiintyy erilaisia iho-ongelmia melko yleisesti. Yleisimpiä ovat allergiat, atopia, furunkuloosi, hiivaongelmat ja sikaripunkki. Nämä immunologiset ongelmat aiheuttavat iho-ongelmia kuten kutinaa, ihottumia ja tulehduksia. Allerginen koira voi kärsiä myös suolisto-ongelmista, kuten herkkämahaisuudesta.

Näiden ongelmien ja sairauksien toteamiseen voidaan käyttää allergiatestejä ja hoitoina usein eliminaatiodieettiä sekä erilaisia lääkityksiä, joilla pyritään helpottamaan koiran oloa.

Kuurous

Bullterriereillä esiintyy sekä synnynnäistä, että etenevää kuulon rappeutumista. Kuuroutta esiintyy niin värillisissä kuin valkoisissa koirissa, joskin valkoisilla yleisemmin.

Kuurouden periytyminen nykytiedon mukaan liittyy pigmentaatiogeenin äärimmäiseen valkoisuuteen. Koirien synnynnäisestä kuuroudesta ei kuitenkaan ole vielä tarpeeksi tutkimustietoa ja kuurouden perimmäinen syy jää usein epäselväksi.

Kaikille bullterriereille suositellaan BAER-testiä (Brainstem Auditory Evoked Response). Testi voidaan tehdä 7-viikon iästä alkaen, varmemman tuloksen saa kuitenkin yli 12-viikkoiselle.

Letaali akrodermatiitti eli LAD

Tämä on kuolemaan johtava perinnöllinen sairaus, joka johtuu sinkin aineenvaihdunnan puutteesta, eli sinkki ei imeydy.

LAD pennuilta puuttuu kokonaan kateenkorva tai se on hyvin pieni. Kateenkorva on rauhanen, joka on tärkeä osa immuunipuolustusjärjestelmää.

Oireet

Heikentynyt kasvu, iho-ongelmat, syömisvaikeudet jo pikkupentuna. Pennut ovat usein pienempiä kuin sisaruksensa, koiran väri voi haalistua iän myötä, raajat voivat kasvaa kieroon ja varpaat harottavat erillään. Nämä muutokset voivat tulla esiin jo 4-viikosta eteenpäin. Pennut yleensä joko menehtyvät tai ne joudutaan lopettamaan nuorena. Sairauteen ei ole hoitokeinoa, ainoastaan sairastuneen koiran oireita voidaan lievittää lääkityksellä.

Tutkimusmenetelmät

Vuoden 2018 alussa valmistui LAD-geenitesti, jolla pystytään  veri- tai sylkinäytteestä seulomaan koiran LAD-status. LAD periytyy autosomaalisesti resessiivisesti eli peittyvästi. Koira voi siis olla LAD terve, kantaja tai sairas. Kahta kantajaa ei tule yhdistää, sillä mahdollisuus sairaisiin jälkeläisiin on 25 %.

Lisää tietoa bullterrierien  sairauksista ja jalostussuosituksista löytyy Jalostuksen tavoiteohjelmasta.

Kennelliiton hyväksymät virallisia terveystutkimuksia tekevät eläinlääkärit

Bullterriereiden värit

Värilliset bullterrierit

  • Brindle valkoisin merkein tai kokobrindle eli solid
  • Mustabrindle valkoisin merkein tai kokomusta-brindle
  • Punainen valkoisin merkein, mustalla maskilla valkoisin merkein tai kokopunainen mustalla maskilla
  • Fawn (kellertävä) valkoisin merkein, mustalla maskilla valkoisin merkein tai kokofawn mustalla maskilla
  • Kolmivärinen eli tricolor valkoisin merkein (musta- ruskea- valkoinen) tai kokomusta tan merkein
  • Värillisissä bullterriereissä ihannevärinä pidetään kauniisti värittynyttä brindlevalkoista. Hylkääviä värejä bullterriereillä ovat puolestaan sininen ja maksanvärinen.

Valkoiset bullterrierit

  • Valkoisina väriltään pidetään myös niitä yksilöitä, joilla on värimerkki päässään tai muualla rungossaan, jolloin se on ei toivottua. Pilkut valkoisen koiran karvassa ovat myös ei toivottuja, mutta pigmenttiläiskät iholla eivät ole virhe.
  • Mahdollisesta värimerkistä näkee mitä väriä koira perimässään kantaa. Kaikilla valkoisilla yksilöillä on perimässään ”väritekijä”, mutta paritettaessa kaksi valkoista yksilöä niiden pennut ovat kuitenkin aina valkoisia, vaikka vanhemmissa olisikin ollut värillisiä yksilöitä.

Näyttely- ja terveystulokset

Näyttely- ja terveystulokset löytyvät Kennelliiton KoiraNet Jalostustietojärjestelmästä.

Muita linkkejä