Jalostustoimikunta

Jalostustoimikunta

Vetäjä: Katariina Hokkanen puh. 050 345 5492

Elina Lepistö

Monika Suhonen

Jalostustoimikunnan s-postiosoite: SBYjalostus(at)gmail.com
Huom. kaikki terveystutkimustulokset tähän osoitteeseen!


 
 

Jalostustoimikunnan toimintaohje

25.5.2020
1. Jalostustoimikunnan tarkoitus on ohjata ja valvoa rodun jalostusta maassamme ja avustaa
kasvattajia ja jalostusyksilöiden omistajia jalostussuunnittelussa antamalla neuvontaa ja
informaatiota. Toiminnan tavoitteena tulee olla henkisesti ja fyysisesti terveiden,
rotumääritelmän vaatimukset täyttävien koirien kasvatuksen tukeminen. Tarkoitus
toteutuu keräämällä ja arkistoimalla tietoja rodun tilanteista Suomessa ja ulkomailla ja
näiden tietojen julkaisemisella kasvattajien ja harrastajien tiedoksi. Tietoja kerätään mm.
koiranäyttelyistä, terveystutkimuksista, jalostustarkastuksista ja terveyskyselyiden avulla.
Rodun kasvattajilla on keskeinen rooli jalostustoimikunnan yhteistyökumppaneina. Lisäksi
toimikunnan tehtävänä on tehdä rodun Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) Suomen
Kennelliiton jalostustieteellisen valiokunnan ohjeistuksen mukaisesti ja tämän jälkeen
noudattaa sitä. Jalostustyön vastuu ja valinnan vapaus on kasvattajilla, yhdistys ja
jalostustoimikunta antaa vain suosituksia.
2. Jalostustoimikunnan kokoonpanon valitsee yleiskokous ja sen toimintaa valvoo yhdistyksen hallitus. Toimikausi on kaksi vuotta. Puolet jalostustoimikunnan jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Jalostustoimikuntaan kuuluu viisi (5) rodun kasvattajaa tai harrastajaa, jotka kasvatustyöllään tai muulla toiminnallaan ovat osoittaneet perehtyneensä rotuun tai
omaavat rodun jalostuksessa tarvittavaa asiantuntemusta. Jalostustoimikuntaan voidaan
myös valita asiantuntuijajäsen, yhdistyksen ulkopuolelta, esim. rodun sairauksiin erityisen
hyvin perehtynyt eläinlääkäri.
3. Jalostustoimikunnan toiminta on SBY:n alaista toimintaa josta lopulta vastaa SBY:n hallitus.
Toimikunnan kuuluu täten aina vuoden lopuksi toimittaa hallitukselle toimintakertomus.
Toimikunnan tulee myös toimittaa kokouspöytäkirjat kaikista kokouksistaan heti niiden
valmistuttua hallituksen sihteerille.
4. Kaikki rahaliikenne hoidetaan SBY:n pankkitilin kautta ja kirjataan SBY:n kirjanpitoon siten
että toimikunnan toiminta on tuloslaskelmassa eriteltävissä.
5. Toimikunta valitsee keskuudestaan vetäjän kalenterivuodeksi kerrallaan. Tämä henkilö
ilmoitetaan hallitukselle tammikuun loppuun mennessä. Jos ilmoitusta ei tule, katsotaan
ettei toimikunta ole toimintakykyinen. Vetäjän tehtävä on toimia yhteyshenkilönä
toimikunnan ja SBY:n hallituksen välillä.
6. Kaikista toimikunnan järjestämistä tapahtumista, mihin liittyy taloudellinen toiminta, on
toimikunnan tehtävä SBY:n hallitukselle esitys. Esityksen liitteenä tulee toimittaa
tapahtuman tulo- ja menoarvio. Esitys käsitellään kuten muutkin hallitukselle tulevat
esitykset.
7. Kaikki SBY:n jäsenistölle suunnatut tiedotteet tulee hyväksyttää hallituksen
puheenjohtajalla, jolle on annettava viikko aikaa vastata.
Ajankohtaista
Tulevat tapahtumat
maalis
1
su
13:00 Suomen Bullterrieriyhdistys ry v... @ Renkomäen halli
Suomen Bullterrieriyhdistys ry v... @ Renkomäen halli
maalis 1 @ 13:00 – 16:00
Suomen Bullterrieriyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään Salpausselän Kennelpiirin tiloissa Renkomäen hallissa osoitteessa Simolankatu 2, 15680 Lahti sunnuntaina 1.3.2020 klo 13.00 KOKOUSKUTSU
touko
16
la
09:00 Royal Canin ® Show @ Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus
Royal Canin ® Show @ Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus
touko 16 @ 09:00 – 16:00
Helsingin Seudun kennelpiiri ry – The Helsinki Kennel Club järjestää toukokuussa Royal Canin  Shown. Bullien tuomarina Vesa Lehtonen. Talkoolaisia tarvitaan, saamme tukea HSKP:lta vuoden lopussa talkoolaisten määrän mukaisesti. Näyttelyn sivut
kesä
6
la
10:00 Helsingin ryhmänäyttely @ Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskus
Helsingin ryhmänäyttely @ Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskus
kesä 6 @ 10:00 – 16:00
Helsingin ryhmänäyttely @ Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskus
Tervetuloa Helsingin ryhmänäyttelyyn 6.6.2020 Näyttelyssä arvostellaan rodut ryhmistä FCI 9 & FCI 2/3 Myös pennut (7 – alle 9kk). Näyttelyn järjestäjä: Helsingin Seudun Kennelpiiri ry, Terrierijaosto Tuomarina bulleille  Patrik Cederlöf, Ruotsi
kesä
13
la
Koko päivä Bullipäivät @ Lautsian kartano, hauho
Bullipäivät @ Lautsian kartano, hauho
kesä 13 – kesä 14 Koko päivä
Bullipäivät @ Lautsian kartano, hauho
Bullipäivät Open Show ja Trophy. Tuomari Chris Kilpatrick, kennel Kilacabar, UK. Tapahtuman FB sivut   Seuraa instassa!
kesä
14
su
Koko päivä Bullipäivät @ Lautsian kartano, Hauho
Bullipäivät @ Lautsian kartano, Hauho
kesä 14 Koko päivä
Bullipäivät Open Show ja Trophy.Tuomari Chris Kilpatrick, kennel Kilacabar, UK.
logo