Jalostustoimikunta

Jalostustoimikunta

Hanna Heinonen
Vaajakoski, +358 405 773 778

Elina Lepistö

Katariina Hokkanen

Jalostustoimikunnan s-postiosoite: SBYjalostus(at)gmail.com
Huom. kaikki terveystutkimustulokset tähän osoitteeseen!


Pentueilmoituslomake kasvattajille

Jalostustoimikunnan toimintaohje

13.2.2015
1. Jalostustoimikunnan tarkoitus on ohjata ja valvoa rodun jalostusta maassamme ja avustaa
kasvattajia ja jalostusyksilöiden omistajia jalostussuunnittelussa antamalla neuvontaa ja
informaatiota. Toiminnan tavoitteena tulee olla henkisesti ja fyysisesti terveiden,
rotumääritelmän vaatimukset täyttävien koirien kasvatuksen tukeminen. Tarkoitus
toteutuu keräämällä ja arkistoimalla tietoja rodun tilanteista Suomessa ja ulkomailla ja
näiden tietojen julkaisemisella kasvattajien ja harrastajien tiedoksi. Tietoja kerätään mm.
koiranäyttelyistä, terveystutkimuksista, jalostustarkastuksista ja terveyskyselyiden avulla.
Rodun kasvattajilla on keskeinen rooli jalostustoimikunnan yhteistyökumppaneina. Lisäksi
toimikunnan tehtävänä on tehdä rodun Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) Suomen
Kennelliiton jalostustieteellisen valiokunnan ohjeistuksen mukaisesti ja tämän jälkeen
noudattaa sitä. Jalostustyön vastuu ja valinnan vapaus on kasvattajilla, yhdistys ja
jalostustoimikunta antaa vain suosituksia.
2. Jalostustoimikunnan kokoonpanon valitsee yleiskokous ja sen toimintaa valvoo yhdistyksen hallitus. Toimikausi on kaksi vuotta. Puolet jalostustoimikunnan jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Jalostustoimikuntaan kuuluu viisi (5) rodun kasvattajaa tai harrastajaa, jotka kasvatustyöllään tai muulla toiminnallaan ovat osoittaneet perehtyneensä rotuun tai
omaavat rodun jalostuksessa tarvittavaa asiantuntemusta. Jalostustoimikuntaan voidaan
myös valita asiantuntuijajäsen, yhdistyksen ulkopuolelta, esim. rodun sairauksiin erityisen
hyvin perehtynyt eläinlääkäri.
3. Jalostustoimikunnan toiminta on SBY:n alaista toimintaa josta lopulta vastaa SBY:n hallitus.
Toimikunnan kuuluu täten aina vuoden lopuksi toimittaa hallitukselle toimintakertomus.
Toimikunnan tulee myös toimittaa kokouspöytäkirjat kaikista kokouksistaan heti niiden
valmistuttua hallituksen sihteerille.
4. Kaikki rahaliikenne hoidetaan SBY:n pankkitilin kautta ja kirjataan SBY:n kirjanpitoon siten
että toimikunnan toiminta on tuloslaskelmassa eriteltävissä.
5. Toimikunta valitsee keskuudestaan vetäjän kalenterivuodeksi kerrallaan. Tämä henkilö
ilmoitetaan hallitukselle tammikuun loppuun mennessä. Jos ilmoitusta ei tule, katsotaan
ettei toimikunta ole toimintakykyinen. Vetäjän tehtävä on toimia yhteyshenkilönä
toimikunnan ja SBY:n hallituksen välillä.
6. Kaikista toimikunnan järjestämistä tapahtumista, mihin liittyy taloudellinen toiminta, on
toimikunnan tehtävä SBY:n hallitukselle esitys. Esityksen liitteenä tulee toimittaa
tapahtuman tulo- ja menoarvio. Esitys käsitellään kuten muutkin hallitukselle tulevat
esitykset.
7. Kaikki SBY:n jäsenistölle suunnatut tiedotteet tulee hyväksyttää hallituksen
puheenjohtajalla, jolle on annettava viikko aikaa vastata.
Ajankohtaista
Tulevat tapahtumat
helmi
8
la
Koko päivä Geham Trophy Open Show & Fun Day @ Linnahotelli
Geham Trophy Open Show & Fun Day @ Linnahotelli
helmi 8 Koko päivä
Geham Trophy Open Show, tuomari Joy Johnson, Javarke, UK, ja koko perheen tapahtuma Hartolassa. Näyttelyilmoittautuminen päättyy 15.01.2020. Ilmoittaudu oheisella linkillä https://forms.gle/6q85T2xgumj4PHwh8 Tervetuloa mukaan viettämään hauska päivä bullien kanssa. Ohjelmassa mm. lelukoirakilpailu, nakkiralli, arpajaiset ja huutokauppa.[...]
kesä
13
la
Koko päivä Bullipäivät @ Lautsian kartano, hauho
Bullipäivät @ Lautsian kartano, hauho
kesä 13 – kesä 14 Koko päivä
Bullipäivät Open Show ja Trophy. Tuomari Chris Kilpatrick, kennel Kilacabar, UK.
syys
5
la
10:00 SBY ry Bullterrierien erikoisnäy...
SBY ry Bullterrierien erikoisnäy...
syys 5 @ 10:00 – 16:00
SBY ry Bullterrierien erikoisnäyttely tuomari Sylvain Rousse, kennel Bullimpact, Ranska
syys
6
su
09:00 STJ ry: Terrier Weekend
STJ ry: Terrier Weekend
syys 6 @ 09:00 – 16:00
STJ ry: Terrier Weekend tuomari Geoff Corish, kennel Sealaw, Iso Britannia
logo