Jalostustoimikunta tiedottaa

Autathan meitä olemaan ajan tasalla rodun terveystilanteesta

Yhdistyksen kotisivuille on nyt lisätty jatkuvan tiedonkeruun lomake, jotta yhdistyksen on mahdollista kerätä jatkuvasti tietoja bullterrierirodun tilanteesta.

Tiedot ovat ehdottoman tärkeitä seuraavaa Jalostuksen tavoiteohjelmaa tehdessä, jotta yhdistyksen jalostustoimikunnalla on ajantasainen tieto rodun tilanteesta.

Uudet rokotusmääräykset astuivat voimaan kesäkuun alusta

”Kennelliiton rokotusohjetta on tarkastettu ja päivitetty uusien markkinoille tulleiden rokotusten myötä. Aiempien ohjeiden mukaan osalle rokotuksista on annettu suositeltu voimassaoloaika. Ruokavirasto ei enää anna suosituksia rokotusten osalta, vaan suosittelee noudattamaan rokotteen valmisteyhteenvetoa.  Kennelliiton rokotusohjeiden päivitys astuu voimaan 1.6.2023.”

Bullterriereiden PEVISA-ohjelma jatkuu ennallaan vuoden 2024 alusta

Suomen Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on 22.5.2023 kokouksessaan hyväksynyt bullterrierireiden PEVISA-ohjelman jatkumaan ennallaan vuoden 2024 alusta.
Nykyinen ohjelmakausi on päättymässä 2023 vuoden loppuun…

 

14.12.2022

Koirarekisteriohje muuttuu 1.1.2023 alkaen. Uuden ohjeen mukaan ulkomaisten urosten poikkeuslupa koskee automaattisesti myös narttuja.

Poikkeuslupa koskee nartulla yhden pentueen rekisteröintiä, minkä jälkeen koiran tulee täyttää rodun PEVISA-ehdot. Ulkomaisella jalostuslainaan tuodulla nartulla tarkoitetaan narttua, jonka omistaja/omistajat asuvat ulkomailla ja jonka jalostusoikeus on luovutettu Suomessa asuvalle henkilölle. Jalostuslainaan tuotavan nartun on täytettävä yleiset koirarekisterissä olevat ehdot, mm. nartun tulee olla täyttänyt 18 kk ja sillä on korkeintaan neljä aikaisempaa pentuetta.
Bullterriereillä on uroksia koskeva poikkeuslupa voimassa, joten 1.1.2023 alkaen poikkeus koskee myös ulkomailta jalostuslainaan tuotuja narttuja yllä olevin ehdoin.

Uusi Koirarekisteriohje: https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/kennelliiton-koirarekisteriohje-2023

Asiasta lisää Kennelliiton sivuilla: https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/ensi-vuoden-alusta-ulkomaisten-urosten-poikkeuslupa-koskee-automaattisesti-myos-ulkomaisia-jalostuslainaan-tuotuja-narttuja?fbclid=IwAR1PXyRb9NAPFFPnWrbFHzPcmw-Z0ceKuAtZSh34Y7P0tkcrxhUW7PWVygs

 

20.10.2022

Pevisa ja sydäntutkimukset

Vuoden 2022 alusta bullterriereillä on ollut PEVISA:ssa sydämen kuuntelu- tai ultraäänitutkimus. Tällaisenaan, sydän ja LAD-geenitesti, PEVISA on voimassa ensi vuoden loppuun. Näin ollen uuden PEVISA-ehdotuksen tulee olla valmiina Kennelliitossa toukokuussa 2023, ja siihen mennessä sen on kuljettava sääntöjen mukaisten portaiden kautta.

Koska PEVISA:n (perinnöllisten vikojen ja sairausten vastustamisohjelma) tarkoitus on vähentää rotutyypillisten sairauksien ja vikojen esiintymistä, tulee ohjelman onnistumista seurata. Tästä johtuen on erityisen tärkeää, että Jalostustoimikunnalla on kaikki mahdollinen tieto ja tutkimustulokset tämän määrittämiseen.

Eli jos bullterrierillesi on tehty sydäntutkimus, erityisesti vuoden 2022 aikana, ja et ole sen tulosta toimittanut JTK:lle teethän sen pikaisesti. Myös jo aiemmin tutkittujen koirien tiedot lisäämme mieluusti koonteihin. Koonnit julkaistaan kokonaisuuksina, eikä niissä ole esillä yksilöiden tietoja. Tuloksen, eli kuvan lausunnosta, voi laittaa osoitteeseen sbyjalostus@gmail.com

 

5.1.2022

Bullterrierien PEVISA-ohjelma päivittyi 1.1.2022. Kaikkien rotujen voimassaolevat ohjelmat löydät Kennelliiton sivuilta osoitteesta https://www.kennelliitto.fi/…/pevisa-ja-muut-rotukohtaiset…
Ohessa PEVISA-muistilista huomioon otettavista asioista pentuetta suunnitellessa.

 

23.6.2021

Jalostustoimikunta tiedottaa:

Kennelliitolle lähtenyt bullterriereiden PEVISA-ehdotus ajalle 1.1.2022-31.12.2023 muuttui Kennelliiton Sydäntyöryhmän esityksestä Kennelliiton Jalostustieteellisessä toimikunnassa seuraavanlaiseen muotoon:

Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 9.6.2021 (5/2021):
Bullterrierin PEVISA-ohjelma voidaan hyväksy muilta osin, mutta sydämen osalta noudatetaan sydäntyöryhmän esitystä. LAD-pentujen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla Kennelliiton hyväksymän laboratorion (esim. Laboklin) LAD– geenitestilausunto/-lausunnot. Jos koira on LAD-geenin kantaja, on se paritettava LAD-geenin suhteen terveen koiran kanssa. Pentueet, joiden molemmat vanhemmat ovat LAD-kantajia, ei rekisteröidä.
Ensisijaisesti vastustettava sydänsairaus on aorttastenoosi, jonka varalta rodulle hyväksytään seuraava ohjelma.
Auskultaatio aikaisintaan 18kk iässä, mikäli sivuääni kuuluu, on koiralle tehtävä ultraäänitutkimus. Mikäli 18kk iässä tehdyssä auskultaatiossa ei sivuääntä kuulu, on tulos lopullinen. Ultraäänitutkimus aikaisintaan 12kk iässä. Mikäli tutkimustulos on ‘ei osoita merkkejä sydänsairaudesta’ on myös ultraäänitutkimuksen tulos lopullinen. Tutkimustulos B on voimassa 12kk, jonka jälkeen sydämen ultraäänitutkimus tulee uusia. Mikäli uusintatulos on A tai B, on se koiran lopullinen tulos, eikä auskultaatiotakaan tarvitse uusia. Tuloksen C saaneen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Ohjelma on voimassa 1.1.2022-31.12.2023.

Mahdollisista rotukohtaisista erityisehdoista ulkomaisia uroksia koskien päättää rotujärjestön hallitus.

 

19.3.2021

Jalostustoimikunta tiedottaa:

Kennelliitto aloittaa 19.3.2021 bullterriereiden LAD-geenitestitulosten tallentamisen jalostustietojärjestelmään. Ohessa tiedote asiasta.

Jos koiraltasi on ennen 19.3.2021 otettu virallinen tulos, voidaan tulos tallentaa vain jos kyseinen koira on rekisteröitävän pentueen vanhempana.

Virallisissa geenitesteissä näytteenottajana toimii joko Kennelliiton DNA-näytteenottaja tai eläinlääkäri. Jos näytteenoton suorittaa muu, kuin eläinlääkäri, muistathan tarkistaa Kennelliiton virallisten DNA-näytteiden ottajien listalta henkilön oikeudet virallisen näytteen ottoon. Lista on tyhjentävä. https://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/dna-naytteenottajat

Valitettavasti on käynyt ilmi, että joissakin tapahtumissa on mainostettu virallista geenitestinäytteenottoa, vaikkei näytettä ottaneella henkilöllä näitä oikeuksia ole ollutkaan. Myös Suomen Bullterrieriyhdistys ry on epähuomiossa maksanut terveystutkimustukia tällaisille “epävirallisille” geenitestilausunnoille. Jos koirasi näytteen on siis ottanut muu, kuin eläinlääkäri, tarkista, että näytteenottajan tiedot yllä olevasta listasta löytyy. Jos näin ei ole, testaathan koirasi uudelleen, jotta PEVISA-ehdot täyttyvät. Testaustukea emme valitettavasti voi maksaa samalle testille toistamiseen, mutta toivomme että toimitat kuitenkin virallisen testauksen tulokset jalostustoimikunnalle.

Tiedote bullterrieri ja kääpiöbullterrieri LAD ja LP

20.2.2021

HEI BULLTERRIERIN OMISTAJA!

Onko bullterrieriltäsi otettu niskan alueen röntgen-, tietokonetomografia- ​tai magneettikuvia? Autathan meitä rodun terveyden edistämisessä, ja tärkeässä tiedonkeruussa!

Muutamilla bullterriereillä on havaittu kaularangan toisessa nikamassa muutos, jota ei ​tiedettävästi ole aiemmin millään koirarodulla tai muillakaan eläimillä raportoitu. Tässä kohtaa ei pitäisi olla koirilla normaalisti kasvulinjaa / luutumiskeskusta, mutta toisaalta murtuma tässä samassa kohtaa useammalla tämän rotuisella koiralla olisi hyvin harvinaista. Haluaisimme siis selvittää mistä tässä on kyse. Onko taustalla rodun oma luutumiskeskus, jota ei ole ennen raportoitu vai onko tämä traumaperäistä.

Projektissa ovat mukana eläinradiologi Anu Lappalainen, eläinlääketieteellisen tiedekunnan radiologit Vilma Reunanen ja Anni Tilamaa, eläinlääketieteen 3. kurssin opiskelija Terhi Ticklen sekä Johanna Mäkitaipale, joka toimii postdoc -tutkijana eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa ja ortopedina Evidensia Tammiston Eläinsairaalassa.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa keräämme röntgen-, tietokonetomografia​- ja magneettikuvia bullterriereistä joilta on jo jostain syystä kuvattu joskus  niskan aluetta (​kaulaa/ päätä, jossa näkyy 2. kaulanikama). Lisäksi yritämme järjestää rahoitusta siihen, että voimme ottaa röntgenkuvia ja tietokonetomografiakuvia koirista, joita ei vielä ole kuvattu.

Yhteydenotot ja kysymykset:
sbyjalostus@gmail.com

​lisätietoa tutkimuksesta: johanna.makitaipale@helsinki.fi

Toivomme, että mahdollisimman moni koiransa syystä tai toisesta kuvannut pystyy osallistumaan kuviensa kanssa tutkimuksen tekoon, ja näin ollen on mukana tekemässä maailmanlaajuisesti uraauurtavaa tutkimusta bullterriereiden terveyden edistämiseksi!

Tutkimuksen Facebooksivut: https://www.facebook.com/Bullterrieritutkimus/

 

19.2.2021

Jalostustoimikunta tiedottaa: 

Bullterriereiden ensimmäinen PEVISA-ohjelma astuu voimaan 1.7.2021, ja on voimassa tässä muodossa vuoden loppuun.

”Pentujen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla LAD–geenitestilausunto. Jos koira on LAD-geenin kantaja, on se paritettava LAD:n suhteen terveen parituskumppanin kanssa. Pentueet, joiden molemmat vanhemmat ovat LAD-kantajia, ei rekisteröidä. Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeuslupa: tutkimaton ulkomainen uros voidaan parittaa vain suomalaisen LAD-terveen kanssa.”

Päivitetty JTO on hyväksytty jalostustieteellisessä toimikunnassa ja tullut voimaan 1.1.2021.

 

5.5.2020

Olethan tarkkana ostaessasi bullterrierin tai kääpiöbullterrierin pentua.
Muista pyytää nähtäväksesi kirjallisena ne terveystestit, jotka eivät näy Koiranetissä (Kennelliiton jalostustietojärjestelmä).  Jos papereita ei ole, silloin koiran tutkimuksesta ja testauksesta ei ole mitään takeita, vaikka myyjä näin sanoisi. Älä luota kuulopuheisiin vaan vaadi nähtäväksi aina dokumentit esim. terveystuloksista. Testaussuositukset ja lisää tietoa bullterrierien sairauksista löytyy yhdistyksen kotisivuilta kohdasta Jalostus.

Jalostustoimikunta muistuttaa myös kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneita kasvattajia seuraavista kohdista:

 1. Kasvatan rekisteröintikelpoisia koiria. Tavoitteenani on kasvattaa terveitä ja hyväluonteisia koiria, jotka ovat käyttötarkoitukseensa soveltuvia ja rotumääritelmän mukaisia.
 2. En salaa koirieni vikoja ja sairauksia. Annan avoimesti tietoa koirieni ominaisuuksista. Luovutan Kennelliitolle omistamieni ja mahdollisuuksien mukaan myös kasvattamieni koirien terveystutkimustulokset ja suostun niiden julkaisemiseen.
 3. Luovutan pennut hyvän kauppatavan ja voimassa olevan koirarekisteriohjeen mukaisesti terveinä, hyväkuntoisina ja tunnistusmerkittyinä.

Alla on lueteltu yhdistyksen testaussuositukset:

 1. Polvilumpioluksaatiotutkimus
 2. BAER-testi eli kuulon tason tutkiminen
 3. Munuaisten toiminta-arvon mittaaminen (UPC tulos alle 0.3.)
 4. Sydämen kuuntelu mahdollisten sivuäänien havaitsemiseksi
 5. Sydämen ultraäänitutkimus, koska monet sivuäänet jäävät havaitsematta pelkällä kuuntelulla. Ultraäänitutkimuksella saadaan myös tieto mahdollisista sydämen rakennevirheistä.
 6. LAD-geenitesti (letaali akrodermatiitti) DNA-statuksen selvittämiseksi (terve, kantaja, sairas). Kantaja + kantaja yhdistelmää ei tule tehdä, koska pennuilla on 25 % mahdollisuus sairastua.

Lisäksi kääpiöbullterriereillä

 1. PLL DNA-statuksen selvitys

PLL DNA-statuksen ”kantaja” ja ”sairas” saaneet koirat suositellaan silmäpeilattaviksi vähintään 2 vuoden välein. ). Kantaja + kantaja yhdistelmää ei tule tehdä.

 1. LP-geenitesti (larynx paralyysi, kurkunpään halvaus) DNA-statuksen selvittämiseksi (terve, kantaja, sairas). Kantaja + kantaja yhdistelmää ei tule tehdä.
 2. Pehmytkitalakitutkimus (mikäli ELL on suositellut tutkimusta löydösten perusteella).

Osan näistä tutkimusten tuloksista näkee suoraan Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä.
Bullterrieri
Kääpiöbullterrieri
Kaikista muista tutkimuksista pitäisi olla saatavana paperikopiot viimeistään kaupanteon yhteydessä.  

16.5.2019

Jalostustoimikunta tiedottaa

Suomen Kennelliiton lomakeluonnokset koiran kaupasta, sijoituksesta ja jalostusoikeuden luovutuksesta on lähetetty lausuntokierrokselle kennelpiireille, rotujärjestöille ja valtuuston vapaiden listojen jäsenille, Kennelliiton aluekouluttajille ja kennelneuvojille sekä Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry:lle ja Suomen Agilityliitto ry:lle. Uusien lomakkeiden on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2020.

Yksittäiset kasvattajat eivät voi lähettää suoraan kommentteja Kennelliittoon. Rotujärjestöjä, kennelpiirejä, Suomen Agilityliittoa, Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry:tä, Kennelliiton aluekouluttajia ja kennelneuvojia sekä valtuuston vapaiden listojen jäseniä on pyydetty toimittamaan kommentit sopimuslomakkeista Kennelliitolle sähköisen palautejärjestelmän kautta. Suomen Terrierijärjestö toivoo jäsenkasvattajiensa katsovan kyseiset sopimusluonnokset ja kommentoimaan niitä tarvittaessa. SBY:n kasvattajajäsenet voivat pyytää luonnokset sähköpostilla jalostustoimikunnalta ja lähettää kommentit jalostustoimikunnalle, joka kokoaa ne STJ:lle.

STJ:n jalostustoimikunta haluaa vastaukset mielellään ennen 27.5.2019. Otathan siis mahdollisimman pikaisesti yhteyttä SBY:n jalostustoimikuntaan, jollet ole jo saanut sähköpostia. Kaikille kennelruudun maksaneille kasvattajajäsenille lähetetään sähköpostia asiasta ja halutessa sopimusluonnokset.

19.2.2018

Kasvattajapäivät 29.4.2018 Helsingissä, luennoimassa Juha Kares. Tervetuloa mukaan kaikki roduistamme kiinnostuneet!

HUOM! ILMOITTAUTUMIS- JA MAKSUTIEDOT:

 Ilmoittautumissähköpostiin osallistujien nimet ja liitteeksi maksukuitti.

 Osallistumismaksuun maksuviitteeksi 8882, jos maksat useamman henkilön samalla kertaa kirjoita osallistujien nimet myös maksun viestikenttään.

24.1.2018

Geham Fun dayn yhteydessä järjestetään aineenvaihduntatutkimuksen joukkonäytteenotto. Siihen voi osallistua myös ilman ajanvarausta, mutta ajanvaraus helpottaa näytteenottajien työtä. Ajan voit varata koirallesi täältä: Ajanvarauskalenteri

Tämä on ajanvarauslomake Helsingin yliopiston prof. Hannes Lohen koirien geenitutkimusryhmän ja Genoscoper Oy:n järjestämiin aineenvaihduntatutkimuksen joukkonäytteenottoihin. Tulemme keräämään koirista verinäytteitä uuden metabolomiikkatyökalun kehittämistä varten, sekä myös mahdollisiin geenitutkimuksiin.

Tapahtumassa koirasta otetaan verinäyte. Verinäytettä käytetään sekä aineenvaihduntatutkimukseen että talletetaan koirangeenit-tutkimusryhmän geenipankkiin mahdollisia geenitutkimuksia varten.

Näytteenottotilanteen nopeuttamiseksi ja sujuvoittamiseksi, täyttäkää sähköinen näytelomakkeemme etukäteen. Huomaathan, että sinun täytyy tulostaa täytetty näytelomake mukaan näytteenottotilaisuuteen. Huomaathan, että tarvitset myös koirasi rekisteripaperit mukaan.

Huomioikaa, että näytteenottoa varten koiran tulee olla ruokailematta 12 tuntia ennen näytteenottotilaisuutta.

Kiitoksena osallistumisesta omistajat saavat osallistuneen koiran aineenvaihduntatulokset niiden valmistuttua sekä tarjouskoodin MyDogDNA-geenitestipaneelia varten. Lisätietoja tarjouskoodista saat varatessasi näytteenottoajan.

Kiitos osallistumisesta tutkimukseen!

Lisätietoa tutkimuksesta: uusi metabolomiikka-tutkimus

15.9.2017

Hyvät bullterriereiden ja kääpiöbullterriereiden omistajat sekä kasvattajat.

Tästä pääset tutustumaan rotujemme tulevaan jalostuksen tavoiteohjelmaan. Kyseessä on luonnos. Jäsenistön mahdollisesti esittämät lisäykset, korjaukset ja/tai muutokset JTO:hon tulee tuoda syyskokoukseen tai toimittaa jalostustoimikunnalle etukäteen valmiina kirjallisena esityksenä, josta voidaan kokouksessa äänestää. Eli otathan huomioon, ettei pelkkä idea tai ajatus ole äänestyskelpoinen valmis esitys.

Suosittelemme, että varaat hyvin aikaa JTO:hon tutustumiseen, sillä kyseessä on laaja kirjallinen tuotos.

Terveisin SBY:n jalostustoimikunta

Jalostuksen tavoiteohjelma luonnos bullterrierit ja kääpiöbullterrierit


28.3.2017

Luonne- ja terveyskysely julkaistu, vastaathan huhtikuun loppuun mennessä!
 

Click –>  Luonne-ja terveyskysely

Käythän vastaamassa jokaisen koirasi osalta (elossa olevat sekä edesmenneet ). Luonne- ja terveyskyselyn tulokset antavat tärkeää tietoa rotumme terveystilanteesta niin yhdistykselle kuin koirien omistajille ja kasvattajille, ja toimivat tärkeänä pohjana jalostuksen tavoiteohjelman kirjoitustyössä.

Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvotaan kaksi tylikästä bullterrieri-aiheista viinilasi-settiä.


1.6.2016 (Päivitys 20.7.2016)

14.5.2016 Pidettyjen kasvattajapäivien muistiinpanoja ja huomioita. Tiedosto aukeaa alla olevasta linkistä. Tiedosto päivitetty 20.7.2016 ja lisätty Seppo Lambergin luennosta muistiinpanot.

Kasvattajapäivät2016


9.5.2016

Hei kaikki kasvattajapäiville Hyvinkäälle 14.05. tulevat! Koirat voi ottaa mukaan ! (autoissa voi pitää ikkunat ja takaluukut auki) Olemme yksityisalueella hiekkatien päässä jossa myös hyvät ulkoulumaastot ! Seppo lupasi vielä, että voi tehdä terveystarkkeja päivän päätteeksi, jos kiinnostusta.

Sydänkuuntelu 30€
Sydänkuuntelu +polvet 45€
KÄTEISMAKSU !

Järkkäämme myös bullien juoksukilpailut ..minit ja stantut omissa luokissaan.. Rahapalkinnot 3 nopeimmalle !

Terkkuja Jalostustoimikunta/Anitta Aeschlimann


6.1.2016

KASVATTAJAPÄIVÄT SPL-ITU HYVINKÄÄ 14.05.2016

Jalostustoimikunta järjestää kasvattajapäivät 14.5.2016 Hyvinkäällä
Saksanpaimenkoiraliitto Itäuusimaa ry:n kentällä klo 9.30 alkaen.

Luennoitsijoina eläinlääkäri Merja Dahlblom (mm. eläinlääketieteen lisensiaatti, lisääntymistieteen erikoiseläinlääkäri, eläinlääketieteen tohtori) sekä eläinlääkäri Seppo Lamberg (mm. eläinlääketieteen lisensiaatti, erikoistumistutkinto Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri).

Tapahtumaan rajoitettu osanotto, ensisijalla yhdistyksen jäsenet.
Ilmoittautumiset ja lisätiedustelut Anitta Aeschlimann puh. 044- 3279111. Viimeinen ilmoittautumispäivä 29.4, vain puhelinilmoittautumiset (soitot) huomioidaan. Maksu 10 € maksettava viimeistään 29.4.

Ajo-ohje:
Kenttä sijaitsee vanhan 3-tien (130) varrella Hyvinkäällä. Moottoritie 3 Helsingistä päin tultaessa liittymä 16 Hyvinkää-Kytäjä oikealle ylös, käännytään -> oikealle n.100m käännytään <- vasemmalle alas, josta -> oikealle vanhalle 3-tielle kohti Hämeenlinnaa, jota n.1,4 km kääntyy tie -> oikealle Itun kentälle. Moottoritietä 3 Hämeenlinnasta päin tultaessa liittymä 16 oikealle Hyvinkää- Sahanmäki, liikenneympyrästä <- vasemmalle alas, vanha 3 tie <- vasemmalle ajat n. 3,2 km käänny <- vasemmalle. Lähin GBS osoite on Hyyppäränkatu/Hyyppäräntie, risteyksestä jatketaan 130 tietä Riihimäen suuntaan noin n. 400m


12.8.2015

Osallistu jalostustoimikunnan tekemään terveyskyselyyn.
Kasvattajille tulossa oma kysely.
Klikkaa auki tästä !


10.4.2015

Yhdistys tukee jäseniään tehdyistä terveystutkimuksista 1.4.2015 alkaen 15€ per testi, kun lähetät tutkimustulosten kopiot ja IBAN-tilinumerosi osoitteeseen sbyjalostus(at)gmail.com.
Tutkimusavustusta on anottava 3kk sisällä tutkimusten suorittamisesta.


1.3.2015

JALOSTUSTOIMIKUNTA TIEDUSTELEE….

Jalostustoimikunnalla on suunnitteilla jalostustarkastus Bullterriereille ja Kääpiöbullterriereille mahdollisesti syksyllä 2015.

Kartoitamme nyt kiinnostuneiden/koirien määrää.
Tapahtuma on ensisijaisesti tarkoitettu yhdistyksen jäsenille ja tarkastukseen tulevan koiran tulee olla täyttänyt 2v.
Kaikkia kiinnostuneita pyydämme lähettämään omat tietonsa sekä osallistuvan koiran nimen ja syntymäajan 15.3.2015 mennessä osoitteeseen sbyjtkkysyy(at)gmail.com


3.3.2015

Helsingin yliopiston koirien geenitutkimus ryhmä tiedottaa !

Uusi käyttäytymiskysely monipuolistaa tutkimuksia – osallistu !

Infoa löydät -> Lohen uusi käyttäytymiskysely_

Suora linkki kyselyyn -> https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/57506/lomake.html

www.koirangeenit.fi/projektit

Kaikki bullit sankoin joukoin mukaan !