Terveystietojen lähettäminen

Bullterrierirodun jalostusta ohjaavaa Jalostuksen tavoiteohjelmaa päivitetään viiden vuoden välein. ”Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) antaa tietoa rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen.” Kennelliitto.

Jotta ohjelma kuvastaa rodun tilannetta, ja se palvelee rodun jalostusta, on tärkeää, että tiedot mahdollisimman monen koiran tilanteesta on mukana, kun ohjelmaa tehdään.

Katso vuonna 2017 tehdyn terveys-, luonne- ja lisääntymiskyselyn tulokset.