PEVISA

PEVISA on lyhenne sanoista Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustusohjelma. Se sisältää rotujärjestön laatiman ja Kennelliiton hyväksymän perusteellisen tietopaketin rodun tämänhetkisestä terveystilanteesta sekä määräyksiä siitä, mitä ehtoja pentueen isän ja emän tulee täyttää, jotta pennut voidaan rekisteröidä Kennelliiton rekisteriin. Ehdot liittyvät muun muassa terveystutkimustuloksiin, jälkeläismääriin tai siihen, kuinka kaukaista sukua pentueen vanhempien tulee olla keskenään. Ohjelman tavoitteena on ylläpitää ja kehittää rodun terveystilannetta. Voimassaolevia PEVISA-ohjelmia on vuoden 2022 alussa noin 152 ja ne koskevat noin 175 rotua tai rotumuunnosta.” Lähde Kennelliitto

Bullterrierirodoun PEVISA 2024-2025

“LAD (letaali akrodermatiitti) -geenin kantaja on paritettava LAD:n suhteen terveen parituskumppanin kanssa.

Jos auskultaatiotutkimuksessa (alaikäraja 18kk) ei kuulla sivuääntä, on tulos lopullinen. Jos sivuääni todetaan, on koiran sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella. Ultraäänitutkimuksen alaikäraja on 12kk. Ultraäänitutkimuksen tulos on lopullinen, jos tulos on ”ei osoita merkkejä sydänsairaudesta.” Ultraäänitutkimustulos B on voimassa 12 kk. Kun uusintatulos ultraäänitutkimuksesta on A tai B, ei sydäntutkimuksia tarvitse uusia. Ultraäänitutkimuksen tulos C sulkee koiran jalostuksesta. 

Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: LAD-geenitestillä tutkimaton ulkomainen uros voidaan parittaa vain LAD-geenin suhteen terveen koiran kanssa. Ei vaadita sydäntutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta) (Päivitetty 1.1.2022).

Kaikkien rotujen voimassaolevat ohjelmat löydät Kennelliiton sivuilta.  

Ohessa PEVISA-muistilista huomioon otettavista asioista pentuetta suunnitellessa.