Poikkeusluvat

Miten toimitaan, kun suunniteltu yhdistelmä ei täytä bullterriereiden PEVISA-ohjelman tai muiden rotukohtaisten erityisehtojen vaatimuksia tai muita koirarekisteriohjeen mukaisia rekisteröinti vaatimuksia.

Kun rodulla on PEVISA-ohjelma, tulee pentueen molempien vanhempien täyttää ohjelman asettamat ehdot ennen astutusta. Ehdoilla voidaan esimerkiksi rajoittaa sairaaksi todetun tai sovitun raja-arvon ylittävän tai alittavan koiran jälkeläisten rekisteröintiä, koiralle rekisteröitävien jälkeläisten määrää tai syntyvän pentueen sukusiitosastetta.Kennelliitto 

Bullterrierirodun PEVISA-ohjelma edellyttää, että molemmilla vanhemmilla on ennen astutusta LAD-geenitestitulos. Ainakin toisen vanhemmista tulee olla perimältään terve kyseisestä sairaudesta. Geenitestin näytteenoton tulee täyttää virallisen näytteenoton vaatimukset. 

Myös vanhempien sydämet tulee olla tutkittuja. Vähimmäisvaatimus pentueen rekisteröinnille on auskultaatiotutkimus 18 kk iän täyttäneeltä koiralta. Jos kuuntelussa kuuluu sivuääni, on koira tutkittava ultraäänitutkimuksella. 

Ulkomaisia uroksia ja jalostuslainassa olevia narttuja koskevat tietyt poikkeukset. 

PEVISA-ohjelmaan voi tutustua Kennelliiton sivuilla.

Kaikkia rotuja ja yhdistelmiä koskevat yleiset ehdot, Koirarekisteriohje, pääset lukemaan Kennelliiton sivuilta.

Miten poikkeuslupaa anotaan?

“Vapaamuotoisessa kirjallisessa ja allekirjoitetussa anomuksessa pitää ilmetä anojan yhteystiedot, suunnitellun pentueen vanhemmat sekä perustelut sille, miksi lupaa anotaan.

Liitteenä tulee olla rotujärjestön lausunto. Rotujärjestö ilmoittaa lausunnossaan täyttävätkö koirat/yhdistelmä Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman suositukset ja rotukohtaisen jalostuksentavoiteohjelman (JTO) terveyteen liittyvät suositukset. Mikäli rotujärjestö ei puolla anomusta, pitää kielteinen lausunto perustella. Jos nartulle haetaan poikkeuslupaa tiheää penikointia varten, pitää anomukseen liittää myös eläinlääkärin todistus siitä, että narttu voidaan kuntonsa puolesta astuttaa seuraavan kiiman yhteydessä.

Asian käsittely rotujärjestössä ja Kennelliitossa voi viedä runsaasti aikaa, joten tee anomus hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta.”
Kennelliitto 

Muistathan:

  • Lupa pitää olla myönnetty ennen astutusta
  • Anomusta ei käsitellä ennen kaikkien liitteiden toimittamista
  • Anomuksen tulee olla allekirjoitettu

Jalostustoimikunta auttaa ja konsultoi kaikissa PEVISA-ohjelmaan, Koirarekisteriohjeeseen ja poikkeuslupiin liittyvissä asioissa. Olethan yhteydessä Jalostustoimikuntaan sähköpostitse osoitteeseen sbyjalostus@gmail.com