Sometoimikunnan toimintaohjeet

Tehty: 14.9.2023
Päivitetty: –

Tarkoitus
Sometoimikunnan tarkoituksena on ylläpitää Suomen Bullterrieriyhdistyksen sosiaalisen median kanavia. Tällä hetkellä yhdistyksellä on käytössään Facebook ja Instagram.

Toimintaohjeet

 • Pääasiallinen tehtävä
  Toimikunnan pääasiallinen tehtävä on ylläpitää Suomen Bullterrieriyhdistyksen sosiaalisen median kanavia (Facebook ja Instagram). Ylläpitämisellä tarkoitetaan julkaisujen tuottamista (tekstit ja kuvat) sekä itse julkaisun tekemistä. Sosiaalisen median tavoitteena on yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen ja rodun ja yhdistyksen tunnettuuden kasvattaminen.
 • Sometiimin kokoonpano
  Sometoimikunta koostuu vapaaehtoisista jäsenistä, jotka valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Kunkin jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Sometoimikunta valitsee keskuudestaan toimikunnan puheenjohtajan. Toimikunta sopii sisäisesti käytännön toimintatavoista hoitaakseen toimikunnalle kuuluvaa tehtävää. Toimikunnan toiminnasta lopulta vastaa Suomen Bullterrieriyhdistyksen hallitus. Toimikunnan kuuluu täten esittää edellisen vuoden toimintakertomus kunkin kalenterivuoden tammikuussa.
 • Toimikunnan puheenjohtaja
  Toimikunnan puheenjohtajan tehtävä on toimia yhteyshenkilönä toimikunnan ja Suomen Bullterrieriyhdistyksen hallituksen välillä. Toimikunnan sisäiseen päätöksentekoon ei Suomen Bullterrieriyhdistyksen hallitus ota kantaa. Toimikunnan puheenjohtaja ohjaa ja koordinoi toimikunnan tekemistä.
 • Taloudellinen toiminta
  Kaikista toimista, joihin liittyy taloudellinen toiminta, on toimikunnan tehtävä Suomen Bullterrieriyhdistyksen hallitukselle kirjallinen esitys. Esityksen liitteenä tulee toimittaa tulo- ja/tai menoarvio. Esitys käsitellään kuten muutkin hallitukselle tulevat esitykset.
 • Järjestelmien oikeudet
  Suomen Bulterrieriyhdistyksellä on Metan yritystili, jonka alla toimii Facebook-sivu ja Instagram-sivu. Oikeudet yritystiliin on Suomen Bullterrieriyhdistyksen hallituksen puheenjohtajalla ja kahdella sometiimin jäsenellä. Sometiimi valitsee keskuudestaan henkilöt, joille oikeudet annetaan. Sivuille (Facebook ja Instagram) annetaan oikeudet koko sometiimille. Myös Instagramin käyttäjätunnus ja salasana annetaan koko sometiimille. Sometiimillä on käytössään sähköposti sbysometiimi@gmail.com. Tunnukset sähköpostiin annetaan kaikille toimikunnan jäsenille.
 • Muut toimikunnat ja yhteys
  Muut toimikunnat (Trophy, jalostustoimikunta ja Bullipäivä) ja hallitus nimeävät keskuudestaan sometiimin yhteyshenkilöt, jotka toimivat yhteyshenkilöinä sometiimille ja tuottavat sometiimin julkaistavaksi vastuullaan olevat tiedotettavat asiat. Sometiimi voi tarvittaessa sparrailla sisällöntuotannossa (teksti/kuva). Muut toimikunnat voivat myös pyytää sometiimiltä apuja, esim. Bullipäivillä tapahtuvaan sisällöntuotantoon, mutta tästä on erikseen sovittava sometiimin kanssa.
 • Linjaukset
  Suomen Bullterrieriyhdistyksen hallitus on linjannut, että sosiaalisessa mediassa saa olla kuvina sekä jäsenten, että ei jäsenten koiria. Kuvissa voi olla bullterrierejä sekä kääpiöbullterrierejä. Julkaisuissa tulee pysyä faktoissa ja tarvittaessa voi kääntyä hallituksen puoleen.
 • Sisällöt vuosijulkaisuun
  Mikäli sometiimi kokee, että sosiaalisen median julkaisu sopii myös vuosijulkaisuun sellaisenaan tai muokattuna, tekee sometiimi tarvittavat muutokset lähettää tekstit ja kuvat Bulteri-toimikunnalle. Sometiimi voi toimia myös jäsenjulkaisun oikolukijana. Tästä päätetään toimikunnan ja Suomen Bullterrieriyhdistyksen hallituksen kesken toimikunnan aloittaessa kaksivuotis kautensa.