Suomen bullterrieriyhdistys ry sääntömääräinen vuosikokous

Suomen bullterrieriyhdistys ry sääntömääräinen vuosikokous

Aika:             1.3.2020 klo 13.00

Paikka:         Salpausselän kennelpiirin rekomäen koulutustila,Simolankatu 2, Lahti

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 

 1. Kokouksen avaus.

 

 1. Kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen.

 

 1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

 

 1. Kokouksen ääntenlaskijoiden (2) ja pöytäkirjantarkastajien (2) valinta.

 

 1. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.

 

 1. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudesta edellisenä kalenterivuonna (liitteet 1- 4).

 

 1. Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden

myöntäminen hallitukselle vuodelle 2019.

 

 1. Jäsenen esitys Bullipäivätoimikunnan jäsenille majoituksen korvattavuuden tarkentamisesta.

Esitys: mikäli toimikunnan jäsen majoittuu näyttelypaikalla, korvataan kulloisenkin näyttelypaikan tarjolla olevista majoitusvaihtoehdoista edullisimman perustason majoituksesta 50% (esim. yhden hengen huoneen hinnasta) Toimikunnan jäsenet voivat varata itselleen tarkoituksiinsa sopivimman huoneen/huoneiston, ja maksaa itse erotuksen, korvaus siis 50% edullisimmasta vaihtoehdosta.

 

 1. Jäsenen esitys Nina Paakkarin kutsumisesta yhdistyksen kunniajäseneksi (liite 5).

 

 1. Esitys trophykoirien kutsumenettelyn muuttamisesta

Jäsen esittää, että nykyisen kutsusäännön lisäksi voisi trophykomitea halutessaan kutsua laadukkaiksi katsomiaan koiria.

 

 1. Bullipäivät 2021 (12.-13.6.21)

Valitaan toimikunnan vetäjä, tuomari ja näyttelypaikka.

 

 1. Edellisen hallituksen PEVISA esitys. (liite 6)

” Suomen Bullterrieriyhdistys ry:n hallitus esittää LAD- ja LP-geenitestien osalta bullterrieri-roduille PEVISA -ohjelmaa rekisteröinnin ehtona. Rekisteröinnin ehtona on, että pentueen molemmat vanhemmat on geenitestattu sekä LAD’in että LP:n osalta ennen astutusta eikä kahden kantajan pentuja rekisteröidä.”

 

 1. Muut asiat.

 

 1. Kokouksen päättäminen.

  Liitteet jaetaan kokouspaikalla.