Jalostustoimikunta tiedottaa

Olethan tarkkana ostaessasi bullterrierin tai kääpiöbullterrierin pentua.
Muista pyytää nähtäväksesi kirjallisena ne terveystestit, jotka eivät näy Koiranetissä (Kennelliiton jalostustietojärjestelmä).  Jos papereita ei ole, silloin koiran tutkimuksesta ja testauksesta ei ole mitään takeita, vaikka myyjä näin sanoisi. Älä luota kuulopuheisiin vaan vaadi nähtäväksi aina dokumentit esim. terveystuloksista. Testaussuositukset ja lisää tietoa bullterrierien sairauksista löytyy yhdistyksen kotisivuilta kohdasta Jalostus.

Jalostustoimikunta muistuttaa myös kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneita kasvattajia seuraavista kohdista:

 1. Kasvatan rekisteröintikelpoisia koiria. Tavoitteenani on kasvattaa terveitä ja hyväluonteisia koiria, jotka ovat käyttötarkoitukseensa soveltuvia ja rotumääritelmän mukaisia.
 2. En salaa koirieni vikoja ja sairauksia. Annan avoimesti tietoa koirieni ominaisuuksista. Luovutan Kennelliitolle omistamieni ja mahdollisuuksien mukaan myös kasvattamieni koirien terveystutkimustulokset ja suostun niiden julkaisemiseen.
 3. Luovutan pennut hyvän kauppatavan ja voimassa olevan koirarekisteriohjeen mukaisesti terveinä, hyväkuntoisina ja tunnistusmerkittyinä.

Alla on lueteltu yhdistyksen testaussuositukset:

 1. Polvilumpioluksaatiotutkimus
 2. BAER-testi eli kuulon tason tutkiminen
 3. Munuaisten toiminta-arvon mittaaminen (UPC tulos alle 0.3.)
 4. Sydämen kuuntelu mahdollisten sivuäänien havaitsemiseksi
 5. Sydämen ultraäänitutkimus, koska monet sivuäänet jäävät havaitsematta pelkällä kuuntelulla. Ultraäänitutkimuksella saadaan myös tieto mahdollisista sydämen rakennevirheistä.
 6. LAD-geenitesti (letaali akrodermatiitti) DNA-statuksen selvittämiseksi (terve, kantaja, sairas). Kantaja + kantaja yhdistelmää ei tule tehdä, koska pennuilla on 25 % mahdollisuus sairastua.

Lisäksi kääpiöbullterriereillä

 1. PLL DNA-statuksen selvitys

PLL DNA-statuksen ”kantaja” ja ”sairas” saaneet koirat suositellaan silmäpeilattaviksi vähintään 2 vuoden välein. ). Kantaja + kantaja yhdistelmää ei tule tehdä.

 1. LP-geenitesti (larynx paralyysi, kurkunpään halvaus) DNA-statuksen selvittämiseksi (terve, kantaja, sairas). Kantaja + kantaja yhdistelmää ei tule tehdä.
 2. Pehmytkitalakitutkimus (mikäli ELL on suositellut tutkimusta löydösten perusteella).

Osan näistä tutkimusten tuloksista näkee suoraan Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä.
Bullterrieri
Kääpiöbullterrieri
Kaikista muista tutkimuksista pitäisi olla saatavana paperikopiot viimeistään kaupanteon yhteydessä.