15.10.2023 sääntömääräisen syyskokouksen esityslista

Suomen Bullterrieriyhdistys Ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 15.10.2023 klo 17.00 osoitteessa Svidiksentie 154, 07880 Liljendal, mutta ensisijaisesti toivotaan osallistuttavan Teams-sovelluksen kautta.

Kokoukseen tulee ilmoittautua sähköpostitse 11.10.2023 mennessä osoitteeseen sbyhallitus@gmail.com. Mahdolliset valtakirjat on toimitettava ilmoittautumisen yhteydessä. Kokoukseen ilmoittautuneet saavat ennen kokousta Teams-linkin ja syyskokousmateriaalin ennakkoilmoituksen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiin. Jäsenyys tarkistetaan ennen Teams-linkin lähettämistä.

1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen.
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
4. Esityslistan hyväksyminen.
5. Kokouksen ääntenlaskijoiden ja (2) ja pöytäkirjantarkastajien (2) valinta.
6. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2024.
7. Yhdistyksen tulo- ja menoarvion hyväksyminen toimintakaudelle 2024.
8. Liittymis- jäsen-, sekä kennelruudun maksujen suuruuden päättäminen vuodelle 2024.
9. Yhdistyksen toiminnantarkastajan sekä varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2024.
10. Hallituksen puheenjohtajan valinta kaudelle 2024–2025.
11. Hallituksen jäsenten vaali erovuorossa (4) olevien tilalle.
12. Toimikuntien ja toimihenkilöiden valinta:

Jalostustoimikunta (3 henkilöä) kaudelle 2024–2025 – Bullipäivien toimikunnan vetäjä
vuodelle 2024 – Terrilife -yhteyshenkilö vuodelle 2024 – Trophytoimikunta vuodelle 2024 –
HSKP:n edustaja vuodelle 2024 – Bulterin päätoimittaja 2024 – Sometiimi

13. Jalostustoimikunta esittää syyskokoukselle muutoksia terveystutkimussuosituksiin ja -tukiin munuaisten toiminta-arvon mittaamisen osalta.
14. Jalostustoimikunta esittää syyskokoukselle, että edellisen vuoden päätöstä luonnetestimaksuista jatketaan vuodelle 2024.
15. Jäsenen ehdotus Bulterin muuttamisesta vuosilehdeksi, annualiksi.
16. Hallitus esittää syyskokoukselle Bullipäivien kiertopalkintojen jakamisen lopettamista.
17. Hallitus esittää syyskokoukselle Vuoden Bulli -kisan sääntövirhesanamuodon korjausta
18. Muut asiat
19. Saapuneet kirjeet
20. Kokouksen päättäminen