19.3.2023 sääntömääräisen vuosikokouksen esityslista

Suomen Bullterrieriyhdistys Ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 19.3.2023 klo 16.00 osoitteessa Svidiksentie 154, 07880 Liljendal, mutta ensisijaisesti toivotaan osallistuttavan Teams-sovelluksen kautta.

Kokoukseen tulee ilmoittautua sähköpostitse 16.3.2023 mennessä
osoitteeseen sbyhallitus@gmail.com. Mahdolliset valtakirjat on toimitettava ilmoittautumisen yhteydessä. Kokoukseen ilmoittautuneet saavat ennen kokousta Teams-linkin ja vuosikokousmateriaalin ennakkoilmoituksen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiin. Jäsenyys tarkistetaan ennen Teams-linkin lähettämistä. 

Esityslista

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen
  3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
  4. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  5. Kokouksen ääntenlaskijoiden (2) ja pöytäkirjan tarkastajien (2) valinta
  6. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudesta edellisenä kalenterivuonna (toimintakertomus, tuloslaskelma, tase)
  7. Toiminnantarkastajan lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuodelle 2022
  8. Hallituksen esitys bullterrierin PEVISA-ohjelmaksi ajalle 1.1.2024-31.12.2025: 

LAD (letaali akrodermatiitti) -geenin kantaja on paritettava LAD:n suhteen terveen parituskumppanin kanssa. Jos auskultaatiotutkimuksessa (18kk) ei kuulla sivuääntä, on tulos lopullinen. Jos sivuääni todetaan, on koiran sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella. Ultraäänitutkimuksen alaikäraja on 12kk. Ultraäänitutkimuksen tulos on lopullinen, jos tulos on ”ei osoita merkkejä sydänsairaudesta.” Ultraäänitutkimustulos B on voimassa 12 kk. Kun uusintatulos ultraäänitutkimuksesta on A tai B, ei sydäntutkimuksia tarvitse uusia. Ultraäänitutkimuksen tulos C sulkee koiran jalostuksesta.

9. Trophytoimikunnan esitys uusiksi Vuoden Bulli -kisan säännöiksi
10. Bullipäivät 2023 ja 2024 ja toimikunnan vetäjän valinta molemmille vuosille
11. Let´s Go 2023 -näyttelyn yhteyshenkilön valinta
12. Yhdistyksen kotisivujen päivittäjän valinta
13. Muut asiat
14. Kokouksen päättäminen